top of page

שרותי ניקיון בתעשייה

ג'וב פלייס עוסקת בתחום שירותי הניקיון בתעשיות השונות.

אנו מציעים שירותי ניקיון למפעלים ומוסדות שונים בתחומים מגוונים הכוללים:

החתירה למצויינות מאפיינת את החברה,

אנו מחוייבים ליעילות ושיפור מתמיד במתן

שירותנו על ידי מבקר איכות הניקיון לאורך כל תהליך העבודה.

ניקיון אולמות/ קווי ייצור ואריזה.

ניקיון משרדים.

ניקיון חדרי קירור ומחסנים

ניקיון חלונות בגובה במבנים שונים, הכולל הדרכות לעבודה בגובה.

*9255
bottom of page