top of page

שירותי מיקור חוץ

מעונין לחסוך בעלויות?

 

ג'וב פלייס מציעה לך את ההזדמנות להוציא את

פעילויותיך למיקור חוץ חלקי או מלא, לפי בחירתך.

 

מחלקת מיקור חוץ דואגת לכל התהליכים הדרושים בכדי

להיענות לפרויקט בארגונך, כולל ניהול, ארגון צוות

עובדים מיומן ומקצועי. באמצעות פרויקט זה אנו

מוציאים לפועל את רעיונות מחלקת השיווק בארגונך.

 

אנו חברה בעלת תשתיות פיזיות וטכנולוגיות עם

כח אדם מיומן שיעבוד בגמישות ובמהירות

בהתאם לצרכים המשתנים של הארגון. אנו נאתר,

נמיין, נגייס נכשיר וננהל את העובדים ולך

יתאפשר להתמקד בליבת עיסוקי ארגונך.

 

ג'וב פלייס קשובה ומתאימה עצמה לדרישות

הלקוח ולצרכיו, אתה תאפיין צרכים, תציב

יעדים ואנחנו נכשיר עבורך את העובדים.

החשוב מכל, אנו בוחנים באופן מתמיד

את יעילות העבודה ורווחיותה כך שהבקרה

והשיפור הם מנת חלקנו וזאת על מנת להמשיך ולהוביל בתחום.

*9255
bottom of page