top of page

שרותי שמירה ואבטחה

חברתנו הוסיפה שירות חדש לסל השירותים ומספקת שרותי שמירה 24/7 כמענה אולטימטיבי למפעלים ומבנים, אתרי בניה ואזורי מסחר ותעשיה.

השירותים ניתנים בכל רחבי הארץ עם מערכת בקרה אלקטרונית, לחצני מצוקה, ביקורת וסיורית. ביגוד מותאם ברמה המקצועית לכל מזג אויר, מערכת קשר ארצית ומאובטחת, אנשי שמירה ואבטחה הנבחרים לאחר מיון קפדני.

שמירת אתרי בניה

מפעלים

 חדרי קירור ומחסנים

אזורי מסחר ותעשייה

*9255
bottom of page